دسته بندی : تربت جام

تربت جام
دی 17, 1396

مسجد چهارده معصوم(علیهم سلام)

نام مسجد:                                            چهارده معصوم (علیه سلام) روستا:                                                  قلعه نو میرزا جعفر شهرستان…